Jak wspomóc się dotacjami unijnymi na firmę?

Jak wspomóc się dotacjami unijnymi na firmę?Fundusze z zewnątrz mogą nie tylko uratować przedsiębiorstwo w kryzysowej sytuacji, ale także pozwalają na rozwinięcie tego, które dopiero powstaje. Dotacje unijne na rozwój firmy dotyczą w szczególności firmy młodych lub takich, które chciałyby opracować lub zastosować pewne innowacyjne rozwiązania w swoim marketingu bądź produkcji. Na co należy zwrócić uwagę, planując wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój?

Opracowanie innowacji

Po pierwsze, warto mieć w zanadrzu pomysł, jak ulepszyć swoją firmę przy zastosowaniu czegoś, czego do tej pory nie było. Może to być nowa technologia produkcyjna, nowa procedura lub oprogramowanie, ale także nowatorski sposób sprzedaży, zmiany w opakowaniu, w strategii cenowej, cokolwiek, co będzie działało na rzecz lepszego zaspokojenia oczekiwań klientów. Dotacje unijne na rozwój firmy dotyczą w szczególności działań B + R, czyli badawczo – rozwojowych, ale może to być także CBR, budowa zaplecza badawczego lub dofinansowanie projektów, które mają na celu wdrożenie już gotowych innowacji.

Nowa infrastruktura lub zakup innowacji

Dotacje unijne na rozwój firmy skierowane są nie tylko do tych firm, które chcą same prowadzić badania i wdrażać wynalazki do codziennej pracy. Oczywiście można starać się o pieniądze na rozbudowę infrastruktury, na przykład zakup nowych sprzętów, pomieszczenia laboratoryjne. Można jednak także zawiązać umowę z agencją badawczą, zatrudniającą osoby specjalizujące się w opracowywaniu nowości. Niektóre unijne programy zapewniają także dofinansowanie zakupu innowacji opracowanych poza firmą i wdrażanie ich w firmie.

Przemyślany wniosek

Przede wszystkim jednak należy zacząć od odpowiednio opracowanego wniosku. Komisja rozpatrująca go powinna mieć poczucie, że wnoszący o dotacje unijne na rozwój firmy podmiot wie, jak zamierza działać i jak poprawić swoją sytuację na rynku. Dlatego warto śledzić na bieżąco pojawiające się konkursy i przygotowywać do nich możliwie rzetelnie – konkurencja jest niemała.

Podobne wpisy: